INFO@KARIYERBELGELENDIRME.NET | TELEFON: +90(212) 612 54 21 | CEP: 0549 835 9702

Üst yönetim tarafsızlık taahhüdü

Üst Yönetim Tarafsızlık Taahhüdü

KARİYER YAPI MİMARLIK İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. Bünyesindeki görevlerimi yerine getirirken;

BELGELENDİRME KURULUŞU adına göstereceğim tüm faaliyetlerinde, kararlarını ve faaliyetlerini etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak ve tarafsız hizmet vereceğime ve tüm taraflardan bağımsız davranacağıma. Personel Belgelendirme kararlarının bağımsızlığını etkileyecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımı. 


• Personel Belgelendirme Politikasına aykırı davranışlar sergilemeyeceğimi,
• Görevlerimi yerine getirirken tarafsız, dürüst ve tüm adaylara için eşit biçimde davranacağımı,
• Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
• Geçmişte ve/veya halen sürmekte olan herhangi bir ticarî veya diğer menfaat ilişkilerinden bağımsız olmak dâhil, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenmiş tüm kurallara uyacağımı,
• Gizlilik prensiplerine uygun hareket edeceğimi,
• Personel Belgelendirme Sistemi personelinin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan uzak tutacağımı,
• Personel belgelendirme veya sınav sonuçları konusunda sistemin bağımsız ve tarafsızlığına zarar verebilecek gelişmeleri önleyici tedbirleri alacağımı,
• Belgelendirme için aşırı mali şartlar veya bir birlik veya guruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlar istemeyeceğimi, başvuru sahibi ve adayların erişimini veya başvurusunu haksız olarak engelleyici veya kısıtlayıcı şartlar sunmayacağımı,
• BELGELENDİRME KURULUŞU personeline belgelendirme süreçleri ile ilgili ticari ve mali olarak üst yönetimden ve diğer üçüncü taraflardan hiçbir baskı olmamasını sağlayacağımı, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı : Ferhat SAKALLI
Görevi : Genel Müdür
Tarih : 01.08.2016