INFO@KARIYERBELGELENDIRME.NET | TELEFON: +90(212) 612 54 21 | CEP: 0549 835 9702

Belge Kullanım Sözleşmesi

A. TARAFLAR
KARİYER YAPI MİMARLIK İNŞAAT SAN.VETİC. LTD.ŞTİ. Bu sözleşmede BELGELENDİRME KURULUŞU olarak ifade edilecektir BELGELENDİRME KURULUŞU belgelendirme sınavlarına başvuran adaylar. Bu sözleşmede aday olarak ifade edilecektir
İş bu sözleşme, BELGELENDİRME KURULUŞU belgelendirme ve belgenin geçerliliği süresince, tarafların sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altına alınmıştır.

B. GENEL
1. Bu sözleşme iki nüsha hazırlanır ve belge almaya hak kazanması halinde biri adaya verilir.
2. Sözleşme kural ve şartları, KARİYER BELGELENDİRME tarafından, başvuruda bulunan adaylara ve belgelendirilmiş kişilere yazılı , sözlü görüşme ile veya web de duyuru şeklinde aktarımla herhangi bir değişiklik yapıldığına dair bilgilendirme yapılmadığı sürece geçerlidir.

C. ADAYIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
BELGELENDİRME KURULUŞU‘ ndan belge almam halinde almış olduğum …………………………………………………. Kapsamlı ……………………………………………………… numaralı Belgemi,
BELGELENDİRME KURULUŞU , MYK ve TURKAK’ a ait logoyu yasal düzenlemelere riayetle birlikte aşağıdaki koşullara uygun kullanacağımı, aksi taktirde tüm yasal sorumlulukların münhasıran tarafıma ait olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.
1. Aldığım belgeyi kapsamı dahilinde ve yasal düzenlemelere uygun olarak kullanacağımı,
2. Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebileceğimi. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlayacağımı,
3. BELGELENDİRME KURULUŞU WEB sitesinde yayınlanacak Standartların ve Ulusal Yeterliliklerin revizyonu sebebiyle belgelendirme şartlarında yapılacak değişikliklere riayet edeceğimi ve ön bildirim olarak kabul ettiğimi.
4. Aldığım belgeyi BELGELENDİRME KURULUŞU’na zarar verecek şekilde kullanmayacağımı, Kişisel bilgilerimde veya belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam edemeyeceğim fiziksel durumumda değişiklik olduğunda BELGELENDİRME KURULUŞU yetkililerine bir ay içerisinde bilgi vereceğimi .
5. MYK ve Türk Akreditasyon Kurumu’nun Mevzuat ve Logo Kullanım Talimatlarına riayet edeceğimi. BELGELENDİRME KURULUŞU, MYK ve TURKAK kuruluşları hakkında yanıltıcı ve gerçek dışı beyanlarda bulunmayacağımı.
6. Aldığım belgeyi gözetim sürelerine uyma konusunda ve BELGELENDİRME KURULUŞU’nu bilgilendireceğimi ve şahit evrakları BELGELENDİRME KURULUŞU’ na ulaştırma konusunda tüm sorumlulukların bana ait olduğunu.
7. Belgelendirme standardı TS EN ISO/IEC 17024 ‘e göre belgeyi almaya hak kazandığım taktirde kullanım hakkının kapsam dahilinde bana, sertifika mülkiyetinin ise BELGELENDİRME KURULUŞU’ na ait olduğunu kabul ettiğimi.
8. Aldığım belgeyi belgenin yasal ve/veya haklı nedenlerle askıya alınması veya iptali durumunda, belgeyi kullanmaya derhal son vereceğimi ve BELGELENDİRME KURULUŞU’nun verdiği tüm belge ve eklerini iade edeceğimi. Kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

D.BELGELENDİRME KURULUŞU’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Belgelendirme sınavı başvuru şartlarını, tüm adayların erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde BELGELENDİRME KURULUŞU web sitesinde ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekten,
2. Başvuru ve sınavla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara zamanında duyurmaktan,
3. Adayları başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav sonuç bilgileri ve başarı durumları hakkında BELGELENDİRME KURULUŞU web sitesi telefon ve e-posta vasıtalarından en az biriyle bilgilendirmekle,
4. Şartları sağlayan tüm adayların başvurularını kabul etmekle ,
5. Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya
alınması/iptali, yeniden belgelendirme ve belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikler, web sitesinden BELGELENDİRME KURULUŞU web sitesi telefon ve e-posta vasıtalarından en az biriyle bilgilendirmekle,
6. Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla .
7. Belgelendirme başvurusunda bulunan herkesin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı yasal zorunluluk nedeni ile kişisel bilgilerin paylaşımı durumunda adaya bilgi vermeyi taahhüt eder.
8. Europass belgesini talep edildiğinde teslim eder.(Ulusal europass merkezi tarafından verilebildiği takdirde)

Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesinde yetkili mahkeme olarak İstanbul Bayrampaşa mahkemelerini kabul ederler.