INFO@KARIYERBELGELENDIRME.NET | TELEFON: +90(212) 612 54 21 | CEP: 0549 835 9702

hakkımızda

Kariyer Belgelendirme;

Ülkemiz ekonomisini ve hizmet kalitesini iyileştirebilmek amacıyla, sektöründe başarılı projeler sunabilmek ve mesleki yeterlilik belgesine sahip bilinçli personel sayısının arttırılmasına katkı sağlama inancıyla 2017 yılında kurulmuştur.

Kurucularının uzun yıllar hizmet sektöründe var olmuş olması Kariyer Belgelendirmenin kısa sürede ön plana çıkmasına sebebiyet vermiştir. Ulaşılan başarının arkasında müşteri memnuniyeti ve verimliliği merkez alan bir yönetim anlayışı vardır. Bu anlayış sadece maddi kazanımlarla değil müşteri memnuniyeti ve toplum yararına gerçekleştirilecek proje ve hizmetler ile oluşturulmaktadır.

Hizmet verdiği tüm alanlarda kalite sistemlerini etkin bir şekilde kullanarak hareket eden Kariyer Belgelendirme; topluma öncülük edecek bir vizyonla hareket etmekte ve hizmet kalitesiyle ülke ekonomisine ve personel istihdamına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Başarının tesadüfen gelmeyeceği bilinci ile hareket eden Kariyer Belgelendirme, kalite sistemlerini tüm birimlerinde uygulamakta ve sürekli iyileştirme felsefesini benimsemektedir..

İLKELERİMİZ
KALİTE POLİTİKAMIZ

Hizmet Kalitesini Sürekli Geliştiren , Bağımsız, Tarafsız, Yeterlilik ve ilgili taraflara güven veren şirket olmak temel politikamızdır.

VİZYON
Bilgi, Tecrübe ve Uzmanlığımızı müşterimiz ile paylaşarak, hem müşterimizi hem de kurumumuzu geliştirerek, sektörde sunduğumuz hizmet ile öncü, 10 yıl içerisinde uluslararası platformda yer edinmiş lider bir belgelendirme kuruluşu olmaktır.
MİSYON
Kendini sürekli geliştiren bir anlayışla; hizmet verilen kişilerin kurumsal yapılarını, güvenirliliğini ve performansını gizlilik politikası çerçevesinde uygunluğunu değerlendirmek, en güvenilir yöntemler ve uzman personel ile sınav ve belgelendirme hizmeti sunmaktır.

İLKELERİMİZ

Etik Yaklaşım;
Kariyer Belgelendirme çalışanları olarak her türlü kurumsal ilişkimizde etik değerlere bağlı olarak güven ve sorumluluk bilincinde hareket eder, ilgili kişilerden ve kendi çalıştırdığı personelden çıkar çatışmasını önlemeyi garanti edecek kişisel taahhütnameler alır.

Tarafsızlık ve Bağımsızlık;
Kariyer Belgelendirme faaliyetlerinde ve belgelendirme programının yönetiminde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uyar; paydaşlarıyla ve ilgili taraflarla olan ilişkilerini hiç kimseye ayrıcalık ve kayırma sağlanmasına izin vermeyecek şekilde düzenler; ilkelerini zedeleyecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almayacağını taahhüt eder.

Gizlilik;
Kariyer Belgelendirme, faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği bütün bilgilerin gizliliğini korur ve taahhüt eder. Bu taahhütler Kariyer Belgelendirme adına hareket eden kişileri ve bütün çalışanları kapsar.

Müşteri Odaklılık;
İç ve Dış Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edip, sorunlarını ve gelişim ihtiyaçlarını tespit etmek, bunları karşılayacak en iyi ve en doğru çözümleri sunmak.

Kalite Odaklılık;
Kariyer Belgelendirme olarak verdiğimiz tüm hizmetlerin doğru, güvenilir ve kurallara uygun olması için tüm çalışanlarımız eğitilmiş, sorumluluk ve kalite bilincine sahiptirler.

Sürekli Gelişim;
Hizmetlerimizin en iyiye ulaşması adına sürekli gelişim, hizmet anlayışımızın dinamik ve vazgeçilmez bir parçasıdır.

POLİTİKALARIMIZ

Ölçme ve değerlendirmeye yönelik politikamız;
-Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlama,
– Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlama,
-Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasının sağlanma,
-Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin geliştirilmesi,
-Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanma,
-Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakların temin edilmesi,

Personel Eğitimi ve Geliştirme Politikası;
– Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasının sağlanma,
– Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesinin ve karşılanmasının sağlanma,
– Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasının sağlanması, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını da içermesi,
-İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsama,
– Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlanma,

Belgelerin kötüye kullanımını engellemeye yönelik politika;
– Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgenmesi,
– Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verilmesi,
-Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize edilmesi ve kayıt altına alınması,
-Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunulması,

Uygun olmayan faaliyetlere yönelik politika;
– Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
-Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesinin sağlanması,

Tarafsızlığın sağlanması ve her türlü çıkar çatışmasının önlenmesine yönelik politika;
– Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesi,
-Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesi ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınması,
– Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgenmesi,
– Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırılması,
-Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alınması,
-Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkileme.

HEDEFLERİMİZ

Personel belgelendirme faaliyetlerinin Ulusal Yeterliliklere uygun ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek, mevzuata uygun olarak iç doğrulamaları yapmak, kalite güvencesini sağlamak, gelen müşteri taleplerine tam zamanında, ilk seferde ve değişmez bir kalitede cevap vermek ve müşterinin belgelendirme sürecinde yardımcı olmak öncelikli hedefimizdir.

Bu hedeflerimize ulaşmada firmamızın mesleki ahlak kurallarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmesi tüm çalışanlarımız için öncelikli kuraldır. Bu alanlarda müşterimizin herhangi bir şikâyet ya da itirazının olması durumunda firmamız konuyu titizlikle ele almakta ve tarafsız bir yapı tarafından süreci yürütmektedir.

 

Belgelendirme talep tüm adaylara ayırımcılık yapmayacağımızı, işleri özellikle yavaşlatmayacağımızı veya haksız yere hızlandırılmayacağımızı,

TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK BEYANIMIZ

Belgelendirme talep eden tüm adaylara ayırımcılık yapmadan, işleri özellikle yavaşlatmayacağımızı veya haksız yere hızlandırmayacağımızı, ölçme ve değerlendirme ile karar verme sürecinde gerçeklik, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerinin uygulanacağımızı, belgelendirmeye temel teşkil eden şartları içeren sınav şartnamemize başvuran herkesin ulaşabilmesini sağlayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz