1.AMAÇ VE KAPSAM
Belgelendirme Kuruluşu’nda uygulanmakta olan TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan faaliyetlerin Hizmet Kapsamını açıklamaktır.

2.UYGULAMA DETAYI:
Uygulanmakta olan Hizmet Kapsamı aşağıdaki gibidir;