hakkımızda

Kariyer Belgelendirme;

Ülkemiz ekonomisini ve hizmet kalitesini iyileştirebilmek amacıyla, sektöründe başarılı projeler sunabilmek ve mesleki yeterlilik belgesine sahip bilinçli personel sayısının arttırılmasına katkı sağlama inancıyla 2017 yılında kurulmuştur.

Kurucularının uzun yıllar hizmet sektöründe var olmuş olması Kariyer Belgelendirmenin kısa sürede ön plana çıkmasına sebebiyet vermiştir. Ulaşılan başarının arkasında müşteri memnuniyeti ve verimliliği merkez alan bir yönetim anlayışı vardır. Bu anlayış sadece maddi kazanımlarla değil müşteri memnuniyeti ve toplum yararına gerçekleştirilecek proje ve hizmetler ile oluşturulmaktadır.

Hizmet verdiği tüm alanlarda kalite sistemlerini etkin bir şekilde kullanarak hareket eden Kariyer Belgelendirme; topluma öncülük edecek bir vizyonla hareket etmekte ve hizmet kalitesiyle ülke ekonomisine ve personel istihdamına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Başarının tesadüfen gelmeyeceği bilinci ile hareket eden Kariyer Belgelendirme, kalite sistemlerini tüm birimlerinde uygulamakta ve sürekli iyileştirme felsefesini benimsemektedir..

İLKELERİMİZ
KALİTE POLİTİKAMIZ

MYK ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardına ve TÜRKAK Rehber Dokümanlara uygun olarak personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir,

Sektöründe saygın, nitelikli, yeterli ve uzman personel ile çalışan, Sorumlu Kuruluş Olmaktır,

Gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık, güvenilirlik, objektiflik ve tarafsız muamele hususlarını etkileyebilecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin vermemektedir.

Tüm adaylar ve başvuru sahiplerine adil, tarafsız hakkaniyet ölçülerinde herkese eşit davranarak, aynı belgelendirme kurallarını uygulayarak mesleki becerilerini sınavlarla ortaya koymaktadır,

BELGELENDİRME KURULUŞU, verilecek hizmetlerle ilgili olarak tarafsızlığına zarar getirecek, dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmayacaktır.

Sektörde sunduğumuz hizmet ile öncü, uluslararası platformda yer edinmiş lider bir kuruluş olmaktır.

Kendini sürekli geliştiren bir anlayışla konusuna hakim bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda, en güvenilir yöntemler ve uzman personel ile sınav ve belgelendirme hizmeti sunmaktır.

Hizmet Kalitesini Sürekli Geliştiren , Bağımsız, Tarafsız, Yeterli ve ilgili taraflara güven veren şirket olmak temel politikamızdır.

Belgelendirme talep tüm adaylara ayırımcılık yapmayacağımızı, işleri özellikle yavaşlatmayacağımızı veya haksız yere hızlandırılmayacağımızı,