Hakkımızda

MESLEKİ BELGELENDİRMEDE DEVLET TEŞVİĞİ

a-) Belge sahibi işçilerin prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, İşsizlik Sigortası fonundan karşılanır. 6111 sayılı torba kanun hükümleri gereğince MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri istihdam eden işletmeler 48 ila 54 aya kadar teşvikten yararlanabilecektir.;

b-) 5544 sayılı MYK kanununa eklenen madde ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21.09.2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretleri Fon’dan karşılanacaktır. Yine belgelendirme zorunluluğu olan bu mesleklerde sınavda başarılı olarak belge alan işçinin sınav ve belgelendirme ücretlerinin tamamı işçiye devlet tarafından iade edilmektedir.

• c-)6645 Sayılı Kanunun 74. maddesi (1) uyarınca; Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır.
• d-)Teşvikten sadece sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazananlar yararlanabilir. Başarısız olan kişilerin 2 defa ücretsiz sınavlara girme hakkı bulunmaktadır.
• e-)Kişiler teşvikten yalnızca bir kez yararlanabilir.